Population of Cities in Burkina Faso (2019)

1
Over 1 Million
1
100,000 to 1 Million
35
10,000 to 100,000
 • Ouagadougou
 • Bobo-Dioulasso
 • Koudougou
 • Ouahigouya
 • Banfora
 • Dedougou
 • Kaya
 • Dori
 • Tenkodogo
 • Reo
 • Hounde
 • Fada N'gourma
 • Koupela
 • Kombissiri
 • Garango
 • Nouna
 • Leo
 • Kongoussi
 • Diapaga
 • Kokologo
 • Zorgo
 • Yako
 • Djibo
 • Titao
 • Po
 • Tougan
 • Boulsa
 • Gourcy
 • Bousse
 • Manga
 • Boromo
 • Diebougou
 • Ziniare
 • Toma
 • Dano
 • Salanso
 • Ouargaye
 • Bogande
 • Pama
 • Pitmoaga
 • Gorom-Gorom
 • Gouloure
 • Batie

Burkina Faso has 1 cities with more than a million people, 1 cities with between 100,000 and 1 million people, and 35 cities with between 10,000 and 100,000 people. The largest city in Burkina Faso is Ouagadougou, with a population of 1,086,505 people.

Ouagadougou

Ouagadougou (which is also known as Wagadugu) is the capital city of Burkina Faso.

1,086,505

Bobo-Dioulasso

The Bobo-speaking population of Bobo-Dioulasso refers to the city as 'Sia'.

360,106

Name 2019 Population Location
Ouagadougou1,086,505Map
Bobo-Dioulasso360,106Map
Koudougou87,347Map
Ouahigouya61,096Map
Banfora60,288Map
Dedougou45,341Map
Kaya39,229Map
Dori37,806Map
Tenkodogo37,658Map
Reo37,535Map
Hounde36,593Map
Fada N'gourma33,910Map
Koupela32,052Map
Kombissiri30,137Map
Garango29,076Map
Nouna29,048Map
Leo26,884Map
Kongoussi26,338Map
Diapaga26,013Map
Kokologo25,958Map
Zorgo23,892Map
Yako22,904Map
Djibo22,223Map
Titao19,131Map
Po17,924Map
Tougan17,590Map
Boulsa17,489Map
Gourcy16,765Map
Bousse15,868Map
Manga15,173Map
Boromo13,157Map
Diebougou12,732Map
Ziniare12,703Map
Toma12,401Map
Dano11,153Map
Salanso10,385Map
Ouargaye10,103Map
Bogande9,854Map
Pama8,902Map
Pitmoaga7,991Map
Gorom-Gorom6,691Map
Gouloure6,677Map
Batie6,483Map