Population of Cities in Samoa (2019)

0
Over 1 Million
0
100,000 to 1 Million
1
10,000 to 100,000
 • Apia
 • Asau
 • Mulifanua
 • Afega
 • Leulumoega
 • Safotu
 • Lufilufi
 • Vailoa
 • Samamea
 • Satupa`itea
 • Safotulafai

Samoa has 0 cities with more than a million people, 0 cities with between 100,000 and 1 million people, and 1 cities with between 10,000 and 100,000 people. The largest city in Samoa is Apia, with a population of 40,407 people.

Apia

Apia is the capital and the largest city of Samoa.

40,407

Name 2019 Population Location
Apia40,407Map
Asau6,643Map
Mulifanua4,508Map
Afega1,895Map
Leulumoega1,458Map
Safotu1,207Map
Lufilufi1,074Map
Vailoa769Map
Samamea89Map
Satupa`iteaMap
SafotulafaiMap
Data Sources