Tonga Life Expectancy (1950 - 2100)

Tonga Male Life Expectancy (1950 - 2100)

Tonga Female Life Expectancy (1950 - 2100)

Tonga Total Fertility Rate (1950 - 2100)

Tonga Under Five Mortality (1950 - 2100)

Tonga Infant Mortality Rate (1950 - 2100)

Tonga Births (1950 - 2100)

Tonga Crude Birth Rate (1950 - 2100)

Tonga Deaths (1950 - 2100)

Tonga Crude Death Rate (1950 - 2100)

Tonga Male Deaths (1950 - 2100)

Tonga Female Deaths (1950 - 2100)