Qingdao Population 2020

5,619,977

Qingdao's 2020 population is now estimated at 5,619,977. In 1950, the population of Qingdao was 751,244. Qingdao has grown by 578,504 since 2015, which represents a 2.20% annual change. These population estimates and projections come from the latest revision of the UN World Urbanization Prospects. These estimates represent the Urban agglomeration of Qingdao, which typically includes Qingdao's population in addition to adjacent suburban areas.

Qingdao Population 2020

Year Population Growth Rate (%) Growth
20356,982,4710.88%298,481
20306,683,9901.46%466,022
20256,217,9682.04%597,991
20205,619,9772.20%578,504
20155,041,4732.24%529,532
20104,511,9412.93%606,811
20053,905,1303.04%542,249
20003,362,8814.50%664,977
19952,697,9044.50%533,353
19902,164,5517.95%687,907
19851,476,6446.16%381,742
19801,094,9023.25%161,851
1975933,0510.59%27,113
1970905,9380.23%10,520
1965895,418-0.14%-6,393
1960901,811-0.24%-10,715
1955912,5263.97%161,282
1950751,2440.00%
Name Population 2020 Growth
Shanghai27,058,4792.82%
Beijing20,462,6102.13%
Chongqing15,872,1793.37%
Tianjin13,589,0781.44%
Guangzhou13,301,5322.57%
Shenzhen12,356,8201.88%
Chengdu9,135,7681.83%
Nanjing8,847,3723.53%
Wuhan8,364,9771.19%
Xian8,000,9653.61%
Hangzhou7,642,1472.74%
Dongguan7,407,8520.40%
Foshan7,326,8520.96%
Shenyang7,220,1042.14%
Suzhou Jiangsu7,069,9925.47%
Harbin6,387,1952.20%
Qingdao5,619,9772.20%
Dalian5,617,8492.92%
Jinan5,360,1852.97%
Zhengzhou5,322,6963.73%
  1. World Urbanization Prospects - United Nations population estimates and projections of major Urban Agglomerations