Liuzhou Population 2022

2,286,224
map placeholder

Liuzhou Population 2022

Liuzhou Population Data (Urban Area)

Other Cities in China