Xiamen Population 2022

3,862,882
map placeholder

Xiamen Population 2022

Xiamen Population Data (Urban Area)

Other Cities in China