Yinchuan Population 2022

1,672,688
map placeholder

Yinchuan Population 2022

Yinchuan Population Data (Urban Area)

Other Cities in China